Thời đại cấm

Chương 127: Ngũ Hành Lục Linh Huyền Công


Lưu Chính Minh kì thực kế hoạch chính là “Mượn gió bẻ măng”, chỉ là chuẩn bị kế hoạch đối pháp thôi.

Trận pháp sửa đổi để nắm quyền chủ động.

Phân thân được sử dụng để thử lấy đối phương.

Xạ thủ thủ sẵn đề phòng đối phương.

Nhiều lần gây nhiễu loạn đối phương với thông tin giả, và trước khi đối phương kịp nhận ra liền chính thức ra đòn kết liễu.

Ngoài ra còn...

Bàn về chiến thuật thì giống như Tô Hoàn Lộc đã từng suy đoán, Lưu Chính Minh chính là mượn hắn nâng cao lấy thực lực, liên tục khiến cho đối phương đánh giá nhầm về trạng thái của hắn, lấy đấy làm giả thông tin, cũng tìm thời cơ để cướp lấy ký ức của hắn nhờ vào Sưu Hồn Thuật, tất nhiên cũng là hắn mới mua lúc vừa tàn sát Nhập Thánh cảnh của Ngũ Long Trại, thành ra độ thông thạo cũng không có cao, lại thêm chính hắn thần hồn lực lượng không có bằng Tô Hoàn Lộc, chỉ có đợi đến khi Tô Hoàn Lọc nguyên thần bị bắn phá, mới có thể thực hiện được.

Sưu Hồn Thuật, trên căn bản là một loại tồn trữ lấy ký ức của cá nhân chịu ảnh hưởng sưu hồn, trực tiếp xâm nhập lấy linh hồn thức hải, đè nặng lấy ký ức bên trong, từ đó lấy về cho ngươi thi pháp.

Sưu Hồn Thuật cũng không phải là nhường lấy người thi pháp cảm nhận được tất cả cảm giác mà người bị sưu hồn từng cảm nhận, mà chỉ đơn giản là tồn trữ lại dưới dạng thông tin đa chiều. Dùng ngôn ngữ của Lưu Chính Minh mà nói giống hệt như xem phim vậy, tuy rằng là cấp độ hơn hẳn 11D, bất quá hoàn toàn không ảnh hưởng đến ký ức cũ của cá nhân sưu hồn, trừ khi thực lực hai bên quá mức khác biệt.

Sưu Hồn Thuật cũng không phải là không có hạn chế, nó sẽ bị hạn chế bên trong tất cả cảm quan của người bị sưu hồn, hay nói cách khác là người bị sưu hồn bị đánh lừa, tựa như là ảo ảnh ánh sáng hay trường hợp tương tự, dẫn đến việc thông tin phân tích được từ ký ức khả năng cũng không phải lúc nào cũng đáng tin cậy.

Lại nói đối với trường hợp linh hồn không đầy đủ, biến dị, vụn vỡ, hoặc ký ức phong tồn cùng bị cưỡng ép đề thêm hay thay đổi cũng góp phần làm cho độ chính xác của ký ức bị giảm xuống.

Cuối cùng, Sưu Hồn thuật cũng chỉ nhường cho người thi hành pháp biết được mang tính chất khái niệm của ký ức lấy được. Ví dụ như người bị sưu hồn cho dù có nhìn thấy được một vị cấp Tiên Đế cảnh xuất thủ, mà cảnh giới của hắn chỉ có Hoá Thần Kỳ, cùng với người thi hành sưu hồn cảnh giới cũng quá thấp, thì người thi hành sưu hồn cũng không thể nào từ đấy mà lĩnh ngộ được điều gì, trừ phi là hắn đã có được khá tâm đắc đối với vị Tiên Đế kia.

Điều này tương tự với thước phim của hệ thống tiểu Tiện Tiện lưu lại cho Lưu Chính Minh. Tất cả thước phim tuy rằng quy mô vô cùng là to lớn, cường giả như thường thấy, bất quá cũng theo ánh mắt của hệ thống lại chỉ là phàm nhân ánh mắt, trên căn bản là không thể dùng để lĩnh ngộ, chỉ để “biết” mà thôi.

Có thể hiểu là, dù Lưu Chính Minh cảnh giới đạt được cao tới mức nào, cái mà hắn nhận được vẫn chỉ là kiến thức mà thôi, chứ cũng không phải là kinh nghiệm. Trên cơ bản đây là những điều mà hắn hiểu được.

Lưu Chính Minh ngồi xuống bên trên tấm thảm trong mật thất của mình, trong lòng động niệm hệ thống:

『▐ Thông tin nhân vật▐:

《 Kí Chủ 》: 【Lưu Chính Minh】【Y Thánh】

《 Trạng Thái 》: 【24%】

《 Công Pháp 》: 【Hỗn Chân Công】

《Thân Pháp 》: 【Lăng Ba Vi Bộ】

《 Kỹ năng 》: 【Lý Bạch Kiếm Pháp ( NĐTS)】

【Vạn Kiếm Quy Tông (NĐTS)】

【Chu Thiên Tinh Thần Hạ Phàm Kiếm (LHTT)】

【Quỳnh Thiên Phong ( LHTT)】

【Hầu Tử Thâu Đào ( ĐĐNT)】

【Hắc Hổ Đào Tâm ( SKMK)】

【Tam Thiên Niên Thống Khổ ( ĐĐNT)】

《 Kỹ năng 》: 【Thanh Tẩy (Lv?)】

《 Bí thuật》: 【Sưu Hồn Thuật (SKMK)】

《 Trang Bị 》: 【Xích Ngọc Cầu】【Giày Thép】

《 Cảnh Giới 》: 【Bậc hai ngũ trọng địa】

【Bán Bộ Siêu Thánh Nhập Thần】

【 9999999/9999999】

【Kim Đan: 12 chuyển】

《 Thần Niệm 》: 【5 km】

《 Năng Lượng 》: 【56340/1125000】

《 Thần Thông 》: 【Phân Thân ( Lv4) (+) 】【Bạch Nhãn ( Lv4) (+)】

《 Dị Năng 》: 【Kết Lực ( Lv8) (+) 】

《 Ý Cảnh 》:【Thái Dương Kiếm Ý ( 6 đoạn) 】

【Thái Âm Kiếm Ý ( 5 đoạn) 】

【Thiếu Dương Kiếm Ý ( 5 đoạn) 】

【Thiếu Âm Kiếm Ý ( 5 đoạn) 】

【 Lôi Đình Đao Ý ( 6 đoạn) 】

《 Lĩnh Vực 》:【Thời Gian Kiếm Vực ( Đệ nhất trọng) (Nguỵ) (Dung hợp) 】

【Khả năng mở rộng: ĐK 100m 】

《 Tiên Thiên Linh Vật 》: 【Bất Diệt Linh Viêm】

❙Stats❙:

《 Hp ( Máu) 》: 【 1470300 】

《 Str ( Lực lượng) 》: 【 2104000 】

《 Speed ( Tốc độ) 》: 【 150680 】

《 Int ( Độ suy tính) 》: 【 150360 】

《 Wit ( Vận tốc suy nghĩ) 》: 【 150490 】

《 Men ( Cường độ tinh thần) 》: 【 150490 】

《 Soul ( Cường độ linh hồn) 》: 【 150570 】

《 Dex ( Độ linh mẫn) 》: 【 544000 】

《 Acc ( Độ chính xác) 》: 【 150600 】

《 Def ( Phòng ngự) 》: 【 1205000 】

❙Túi Đồ❙:

《 Hệ Thống Điểm 》: 【 102400 】

《 Rút Thưởng 》:【 Đồng 】: 【 3 】 (+) ( 100 HTĐ)

【 Bạc 】: 【 0 】 (+) ( 500 HTĐ)

【 Vàng 】: 【 7 】 (+) ( 1000 HTĐ)

【 Bạch Kim 】: 【 1 】 (+) ( 5000 HTĐ)

【 Kim Cương 】: 【 0 】 (+) ( 10000 HTĐ)

【 Chí Tôn 】: 【 0 】 (+) (? HTĐ)

▐ Luyện Đan▐

▐ Luyện Phù▐

▐ Luyện Khí▐

▐ Shop ▐

▐ Nhiệm Vụ ▐

▐ Thông Báo ▐

▐ Giám Định▐ 』

“Lần này thực sự là kiếm lời lớn a.” Lưu Chính Minh suy nghĩ, cũng có chút không kìm được tâm tình:

”Quả không uổng ta nuôi dê béo rồi mới làm thịt a. Coi như đột phá lĩnh vực, Vạn Kiếm Quy Tông chính là Nhất Đại Tông Sư, Lăng Ba Vi Bộ đạt La Miệt Sinh Trần, cảnh giới đạt Bán Bộ Nhập Thần cùng với có thể tuỳ thời đạt đến Nhập Thần cảnh còn không nói, còn nhận được hơn chục vạn Hệ Thống Điểm. Quả không hổ là một đợt dê béo a.”

“Keng! Nhắc nhở lấy ký chủ! Tuyên bố: Nhiệm vụ ven đường: Đem lại bình yên cho Lâm Vũ trấn, cấp bậc Cao giai, đã hoàn thành đúng thời hạn, cụ thể là trước một tuần. Bắt đầu tính toán ban thưởng!”

“Đinh! Chúc mừng ký chủ nhận được: 100 viên Thượng phẩm linh thạch, một bộ Thiên cấp công pháp tự chọn.”

Nhìn lấy từ hệ thống túi đồ bên trong lại tồn tại thêm nhiều 100 viên Thượng phẩm linh thạch, cùng một cái quyền hạn miễn phí chọn lấy một bộ Thiên cấp công pháp, Lưu Chính Minh gật đầu, nghĩ thầm:

“Ban thưởng rất tốt a. 100 viên Linh Thạch thượng phẩm có thể bố trí thêm nhiều loại trận pháp tiêu tốn hơn nữa, đặc biệt phối hợp Tứ Tượng Tụ Linh Trận thì sẽ là một sự trợ giúp lớn đây. Lại nói một bộ Thiên cấp công pháp làm ban thưởng, hoàn toàn có thể đem ra cho tiểu Kim cùng tiểu Mộc nha.”

Lưu Chính Minh là một con người theo xu hướng có làm thì mới có ăn. Tiểu Kim tuy rằng đi theo hắn cũng khá là lâu, bất quá ngoại trừ một số loại đan dược để bảo vệ cùng nâng cao kinh mạch từ Càn Minh Nguyệt luyện ra thì hắn cũng không cho cái gì khác, trên căn bản là công lập chưa đủ...

Được rồi, nói trắng ra là hắn nghèo đi. Lại nói tuy rằng hắn có thể mua lấy mấy bản Hoàng Cấp hay Huyền Cấp công pháp cung cấp cho nhị thú tu luyện nhưng cũng không phải là không thể, bất quá việc này thực sự là không quá cần thiết, bời vì kể từ khi có nhiệm vụ hắn chính là đánh lấy ban thưởng này, và tất nhiên công pháp cũng đã trải qua lựa chọn kỹ lưỡng.

Ngũ Hành Lục Linh Huyền Công! Thiên Cấp thượng phẩm công pháp, bất quá trong mắt của Lưu Chính Minh hoàn toàn có thể so sánh Tinh cấp công pháp.

Ngũ hành ở đây tất nhiên là chỉ Kim Mộc Thuỷ Hoả Thổ. Lục linh ở đây chính là Phong Lôi Âm Dương Quang Ám.

Đây là một môn công pháp có hơi hướm tu luyện nhục thân, vô cùng là thích hợp với cá thể nào sở hữu nhục thân mạnh mẽ, phân biệt chia làm ngũ cảnh giới: Khải Huyền, Thể Huyền, Giả Huyền, Lập Huyền, cùng Hoàn Huyền.

Môn công pháp này rèn luyện sự cứng cáp, chắc chắn cùng bền dẻo của các cơ, đông thời là từ bước Giả Huyền trở đi bắt đầu củng cố lấy Nê Hoàn Cung Tinh Thần, từ bước Lập Huyền trở đi bắt đầu củng cố lấy Thức hải Linh Hồn, Hoàn Huyền bảo vệ lấy tự thân bản nguyên, khó chịu tác động của Giới Vực.

Luyện thành Khải Huyền, tự thân linh lực bền chắc, gần như không cần nhìn công kích Đấu Sư trở xuống.

Luyện thành Thể Huyền, nhục thân cứng cáp da dày thịt béo, có thể không nhìn đại đa số công kích từ Đấu Linh trở xuống.

Luyện thành Giả Huyền, Nê Hoàn Cung cứng như thạch bàn, có thể không nhìn đại đa số công kích từ Đấu Hoàng trở xuống.

Luyện thành Lập Huyền, Thức Hải cứng như tường đồng, có thể không nhìn đa số công kích từ Đấu Tôn trở xuống.

Luyện thành Hoàn Huyền, khảng định tự thân vị trí trong thiên địa, có thể không nhìn đại đa số công kích từ Đấu Đế trở xuống.

Trên căn bản mà nói, luyện thành môn công pháp này về sau, chỉ riêng thân thể cũng có thể so sánh với Đấu Đế cường giả chủ tu nhục thân, trong đó độ mạnh mẽ hoàn toàn không cần phải nói.

Bất quá đây kỳ thực cũng không phải là lý do Lưu Chính Minh lựa chọn nó, lựa chọn tốt hơn môn công pháp này kỳ thực là cũng có rất nhiều, tựa như Thiên Cấp Thượng Phẩm “Kim Càng Khu Thể”, hoặc là” Hỗn Độn chi Thụ thể Hoàn giới.”....

Mà đơn giản là môn công pháp này cực kỳ dễ học, dễ luyện thành, cùng khả năng đánh vững căn cơ cực kỳ tốt. Dễ học thì liên quan đến ngộ tính, đây kỳ thực là vách ngăn cản lại đại đa số sinh linh trên đời này muốn luyện thành cảnh giới cao hơn.

Dễ luyện, yêu cầu tu luyện cùng vật phẩm phụ thuộc là không cao. Chỉ cần tự thân thuộc tính năng lượng nằm bên trong mười một loại kia, kèm với môi trường bản thân tu luyện không có vấn đề, còn lại chính là linh khí tụ tập càng nhiều càng tốt.

Còn đánh vững lấy căn cơ thì là chỉ kinh mạch thông thuận, toàn thân không có bị biến dạng chỗ mạnh chỗ yếu, nhục thân lục phủ ngũ tạng kỳ chính mạch toàn bộ sẽ tăng cường theo cảnh giới.

Đây hoàn toàn là một môn dễ luyện dễ thành, hiệu quả tuy không có nhiều năng lực kỳ lạ nhưng được cái là vô cùng thực dụng. Lại nói đến việc bảo vệ căn cơ có thể bù đắp cho vô số thiên tài địa bảo khác, trên căn bản là lựa chọn vô cùng hợp lý.

Nếu muốn nói điểm yếu thì chính là yêu cầu năng lượng hơi nhiều một chút, bất quá đối với thân có một toà Thiên Cấp Tụ Linh trận Lưu Chính Minh, đây là không thành vấn đề.

“Hệ thống, lựa chọn Ngũ Hành Lục Linh Huyền Công!”

“Ký chủ chọn lựa Ngũ Hành Lục Linh Huyền Công, phân biệt Thiên cấp Thượng phẩm, giá trị 26000 HTĐ, phải chăng xác nhận?”

“Xác nhận!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status