Đọc truyện Hoa sơn tiên môn - Chương 860

Hoa sơn tiên môn

Chương 860: Đánh ngang tay (hạ)


Lục Nguyên nhìn sang lại nhìn thấy ở phía dưới phù điêu có ghi rõ đó là những người nào, từng cống hiến bao nhiêu với Kiếm Môn, trong lòng Lục Nguyên không khỏi có cảm giác kính ngưỡng vô cùng.

- Đây là kiếm phù điêu.

Kiếm Diệt lão tổ nói;

- Tuy nhiên chỉ là nửa phía trước mà thôi.

- Ngoài ra còn có kiếm phù điêu nửa sau.

Kiếm Diệt lão tổ mang theo Kiếm Chi Tử và Lục Nguyên đi về phía đằng sau, ở đằng sau xuất hiện một pho tượng hình tuyết kiếm khổng lồ, tản ra khí tức như quái thú vậy.

Kiếm Diệt lão tổ nói:

- Đây là kiếm cốt, chính là một kiếm phù thần thú ở Kỷ Nguyên trước, kiếm phù thần thú ở Kỷ Nguyên trước đã bị tuyệt chủng, tuy nhiên một vị tiền bối của chúng ta ngẫu nhiên lấy được kiếm cốt của nó, ngồi ở dưới kiếm cốt có thể cảm nhận được kiếm ý, mà có thể cảm nhận được bao nhiêu là do các ngươi.

Kiếm Diệt lão tổ cũng cảm khái, kỳ thực y năm đó tới trước Kiếm Phù Điêu Kiếm Cốt này còn khá to lớn, tuy nhiên thời gian trôi qua Kiếm Cốt ngày càng nhỏ đi, xem ra khó có thể dùng được nhiều lần nữa, Kiếm Môn ở Kỷ Nguyên này còn có thể chống đỡ bao lâu đây? Mình còn có khả năng nhìn thấy Kiếm Đạo phục hưng không? Kiếm Diệt lão tổ thật cảm khái, hiện tại tất cả hi vọng của y đặt lên trên người của Kiếm Chi Tử và Lục Nguyên.

Kiếm Chi Tử và Lục Nguyên hai người đều ngồi ở trước mũi kiếm cốt, tiếp nhận kiếm ý do Kiếm Diệt lão tổ chia sẻ.

Trong nhất thời Lục Nguyên bỏ hết tất cả tạp niệm, học kiếm ý.

Trước khi học Lục Nguyên đã có 140 đạo kiếm ý rồi.

Lục Nguyên ngồi xuống một mũi kiếm xuất hiện trước mặt.

Lúc này tựa hồ có rất nhiều ý niệm đánh lại.

Trừ bỏ tất cả tạp niệm đi Lục Nguyên phát hiện ra ở trước mặt mình có một cánh cửa, Lục Nguyên theo bản năng cảm giác được chỉ khi đánh vỡ cánh cửa này mới có thể tiến vào đạt được kiếm ý của Kiếm Diệt lão tổ.

Nhưng một cánh cửa này làm cách nào để phá đây?

Lục Nguyên đánh giá kết cấu của cánh cửa lại phát hiện ra cánh cửa này là vô số kiếm đạo tạo thành, mà kiếm đạo cấu thành cánh cửa thì tương đối huyền ảo thậm chí Lục Nguyên mơ hồ cảm thấy trên đó có cả thân ảnh của Kiếm Diệt lão tổ Lục Nguyên đột nhiên minh bạch một đạo lý muốn đi vào trong cánh cửa cần phải minh bạch được đạo lý kiếm đạo của Kiếm Diệt lão tổ.

Chuyện này thì đơn giản ở trong quyết niệm Lục Nguyên thi triển ý thức Bắc Đẩu Chủ Sát Kiếm Pháp, là một bộ kiếm pháp cấp diệt thế, cánh cửa liền mở rộng.

Mà lúc này Kiếm Diệt lão tổ ngồi ở chuôi kiếm cả kinh, nhanh như vậy sao?

Những người trước kia muốn vượt qua cánh cửa thì cần phải một thời gian khá dài.

Nhưng hiện tại Lục Nguyên thì không cần hắn có thể lập tức vượt qua cánh cửa, kiếm thuật của Lục Nguyên hiện tại thật mạnh.

Kiếm Diệt lão tổ biến Lục Nguyên hiện tại phá cửa so với Kiếm Chi Tử năm đó thì còn nhanh hơn.

Tuy nhiên Kiếm Chi Tử bây giờ không cần phá cửa, bởi vì hắn không phải là lần đầu tiên tới đây, cho nên sớm có thể tiến thẳng vào bên trong.

Lục Nguyên phá vỡ cánh cửa dùng ý thức tiến vào trong đó.

Sau khi tiến nhập Lục Nguyên cảm nhận được thế giới cự đại ở nơi này có đủ loại ý niệm đủ loại kiếm ý, đây đều là kiếm ý của Kiếm Diệt lão tổ, thông qua kiếm phù thần thú kiếm cốt Lục Nguyên cùng với Kiếm Chi Tử bắt đầu chia sẻ kiếm ý.

Lục Nguyên giật mình, bây giờ là lúc chai sẻ Kiếm Ý.

Hiện tại Lục Nguyên đã hiểu thông bốn thiết tắc, bây giờ đang học trật tự thiết tắc không bằng xem xem nơi này có kiếm ý cần để luyện trật tự thiết tắc hay không.

Lục Nguyên tìm kiếm một hồi bỗng nhiên tâm tình của hắn chuyển động, hắn phát hiện ra có một kiếm ý có quan hệ với trật tự thiết tắc, đây là Suy chi kiếm ý. Lục Nguyên thò tay vào thì cảm nhận được lịch sử suy sụp của kiếm đạo.

Đây là Suy chi kiếm ý, kiếm ý một trăm bốn mươi mốt đã thành.

Ý thức của Lục Nguyên khẽ chuyển động hắn đã tìm được một kiếm ý trái ngược với Suy chi kiếm ý đây là kiếm ý thể hiện sự phồn vinh tự tin, Kiếm Diệt lão tổ truy cầu phồn vinh cho kiếm đạo, thậm chí còn ngưng tụ thành Phồn Chi Kiếm Ý.

Phồn Chi Kiếm Ý, thiên phú của Lục Nguyên về kiếm đạo đã quá lớn nên không cần thời gian ngộ đạo, lập tức hiểu được đạo kiếm ý thứ một trăm bốn mươi hai.

Ý thức của Lục Nguyên một lần nữa lại đắm chìm trong thế giới ý thức, tìm kiếm kiếm ý tiếp theo.

Sưu tầm một phen, hắn bỏ nhiều thời gian cuối cùng cũng đã tìm được kiếm ý quan hệ tới Trật Tự Thiết Tắc, chính là Chiến chi kiếm ý, đúng thế, chính là Chiến Chi kiếm ý.

Chiến Chi Kiếm Ý, Kiếm Ý thứ một trăm bốn mươi ba.

Lục Nguyên lại thấy Tranh chi kiếm ý, tranh giành đây là một loại tinh thần khí khái, bất khuất không buông tha.

Tranh chi kiếm ý đạo kiếm ý thứ một trăm bốn mươi bốn.

Tới bây giờ Lục Nguyên đã tổng cộng hiểu thông bốn loại kiếm ý.

Kế tiếp không dễ dàng nữa, bởi vì kiếm ý ở đây không nhiều, tìm kiếm kiếm ý quan hệ tới Trật Tự Kiếm Ý cũng không dễ dàng, Lục Nguyên tìm kiếm một hồi lâu mới tìm được Bình Chi Kiếm Ý.

Năm đạo kiếm ý.

Tìm được năm đạo kiếm ý liên quan đến Trật Tự Thiết Tắc, Lục Nguyên không thể tìm được cái nào khác nữa, xem ra Kiếm Diệt lão tổ cũng đang tu hành Trật Tự Thiết Tắc nên chỉ biết năm loại mà thôi.

Đã như vậy những kiếm ý khác tùy tiện luyện vài loại, dù sao cũng không cần phải vội vàng.

Lục Nguyên tùy ý luyện sáu loại kiếm ý, theo thứ tự là Yên chi kiếm ý, Liễu Chi Kiếm Ý, Trảm chi kiếm ý, Bạch chi kiếm ý, Trì chi kiếm ý, sáu loại này đều có chỗ hữu dụng, diệu dụng không ít.

Sau khi học xong mười một kiếm ý này Lục Nguyên còn chưa kịp phản ứng thì đã bi một lực lượng đẩy bản thân ra khỏi cửa, kế tiếp hắn mở mắt ra thì thấy đây đã là thế giới thật, Kiếm Chi Tử cũng đã mở mắt trong tích tắc, Lục Nguyên nhìn sang thì thấy Kiếm Diệt lão tổ mỏi mệt cực độ, chia sẻ kiếm ý cho người khác cho dù có phù thần thú kiếm cốt tương trợ cũng rất mệt mỏi.

Mà sau khi y tỉnh lại thì đã phát sinh biến hóa mười một thượng cổ phù chú bay lên trên đầu của Lục Nguyên, mà trên đầu của Kiếm Chi Tử cũng có mười một thượng cổ phù chú.

Kiếm Chi Tử và Lục Nguyên tranh phong lại là ngang tay hay sao? Kiếm Diệt lão tổ khá mệt mỏi nhìn qua nhưng sau đó lập tức phát hiện không phải thế, Lục Nguyên lĩnh ngộ năm kiếm ý đều là kiếm ý trong Trật Tự Thiết tắc, điều này cho thấy lúc đầu mục đích của Lục Nguyên là tìm kiếm năm kiếm ý thuộc hệ Trật Tự Thiết Tắc, cho nên số lượng kiếm ý lĩnh ngộ hơi ít một chút, mà kết quả số lượng kiếm ý mà Lục Nguyên và Kiếm Chi Tử lĩnh ngộ được đều bằng nhau, cho thấy kiếm đạo thiên phú của Lục Nguyên còn hơn cả Kiếm Chi Tử.

Kiếm Chi Tử Khí Vận Thất Tử Kiếm Đạo Thiên Phú đã mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng cơ bản thiên phú đã gần tới mười phần rồi.

Mà Lục Nguyên làm sao có thể vượt qua kiếm chi tử, chẳng lẽ hắn đã chính thức đạt tới mười phần?

Lục Nguyên rốt cuộc là do đại nhân vật nào chuyển thế, kiếm đạo thiên phú còn ghê gớm hơn cả Kiếm Chi Tử, Kiếm Diệt lão tổ trong lòng thầm cả kinh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status